Kan fågelinfluensan stoppas av genmodifierade höns?

Nu ska fågelinfluensan bekämpas med hjälp av genetiskt modifierade höns. En helt ny ras ska skapas som varken kan smittas eller föra smittan vidare.

Forskare i Kina, USA och England har redan inlett arbetet på att förverkliga den visionen.

Hur går de till väga? I vad består problemen? Och hur ska man se på de etiska problemen? Är det rätt att förändra hönors naturliga egenskaper? Finns några risker förknippade med genmodifierade höns? Och kommer konsumenterna att vija köpa deras kött och ägg?

Redaktör Staffan Forssell