Vanligt cellgift skulle kunna bota fågelinfluensa

En kombination av redan använda cellgifter och kortison skulle kunna rädda livet på framtida fågelviruspatienter. Den teorin presenterar en grupp svenska forskare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna som idag publicerar sina rön i medicintidskriften the Lancet.

Hur ska människor behandlas om de skulle smittas av en framtida pandemi av fågelinfluensa? Hittills har en av huvudfrågorna handlat om hur man ska kunna få fram ett fungerande vaccin i tid, men vaccin är kanske inte enda vägen. Idag publicerar svenska forskare rön som visar att en kombination av kortison och etoposid - en av de mest använda typerna av cellgifter vid cancerbehandling - möjligen skulle kunna användas för att rädda livet på framtida fågelinfluensapatienter. Annika Linde statsepidemiolog på smittskyddsinstitutet tillhör de som ställer sig försiktigt hoppfull till de nya rönen:

- Det här är ju än så länge bara skrivbordsteorier, men det lär vara en medicin som är ganska enkel att producera i stora mängder och den har ju uppenbarligen fungerat bra vid andra virusinfektioner, så jag tycker att det är ett uppslag som är värt att pröva och då i första hand i djurförsök naturligtvis!

Tidigare framgångar
Det aktuella cellgiftet etoposid har också med framgång använts för att behandla en ovanlig variant av körtelfeber - en virussjukdom som i undantagsfall kan utvecklas till en dödlig variant. Det forskare vid Astrid Lindgrens barnssjukhus i Solna nu upptäckt tillsammans med kollegor i Hong Kong är att de dödliga komplikationer som drabbar de här körtelfeberpatienterna är anmärkningsvärt lika de problem som drabbat de 88 personer som hittills dött av det nu så aktuella fågelinfluensaviruset H5N1.

Precis som hos patienterna med den dödliga formen av körtelfeber har forskarlaget i Solna nu sett att personerna som avlidit till följd av fågelviruset drabbats av en obalans i immunförsvaret. Och precis som hos körtelpatienterna verkar det inte vara viruset i sig utan immunförvarets reaktion på viruset som orsakat dödsfallen, menar artikelförfattarna. På grund av virusets verkningar i kroppen har patienterna som insjuknat inte kunnat göra sig av med de vita blodkroppar som bildats som försvar mot sjukdomen. Ansamlingen har i slutänden lett till att vita blodkroppar ansamlats på olika platser i blodomloppet där de orsakat kraftiga inflammationer och i värsta fall kollaps av lungor och andra vitala organ.

Teoretiska möjligheter
Förhoppningen, som än så länge bara bygger på teoretiska jämförelser, är nu att cellgiftet etoposid i kombination med kortison skulle få samma effekt i fågelsmittepatienter som hos de med den ovanliga formen av dödlig körtelfeber: I de senare har medicineringen visat sig trigga igång kroppens egna program för att ta död på överskottet av vita blodkroppar och undvika immunförsvarets livshotande inverkan på kroppens organ. Virologen Annika Linde tycker att den nya teorin är värd att gå vidare på:

- Först och främst via djurförsök naturligtvis, men med tanke på det vi vet om det här så skulle det kanske finnas anledning att pröva cellgiftsbehandlingen även på människor redan nu om det dyker upp nya livshotande fall.

Behovet av vaccin ändå stort
Någon ersättning för satsningen på fungerande vacciner skulle cellgiftsbehandlingen aldrig kunna bli understryker Annika Linde – inte ens om den visar sig fungera lika bra som på körtelfeberpatienterna.

- Det är ju oändligt mycket bättre att man har ett vaccin som förhindrar att man överhuvudtaget insjuknar, men den här nya behandlingen skulle ju kunna ge hopp att få fram ett sätta att förhindrar att människor dör i vänta på ett vaccin.

Kristoffer Gunnartz
kristoffer.gunnartz@sr.se