Svensk sjukvård klarar inte fullskalig fågelvirusepidemi

Flera av Sveriges sjukvårdsregioner skulle inte få fram tillräckligt med vårdplatser och personal för att hantera en fullskalig epidemi av en ny aggressiv fågelinfluensa hos människor, det visar en sammanställning som socialstyrelsen håller på med bland landets landsting.

Alla landsting i Sverige har nyligen rapporterat in till Socialstyrelsen vilka resurser de har att hantera situationen om ett nytt fågeslvirsu spred sig storskaligt bland människor i Sverige. Svaren bygger på ett dokument socialstyrelsen skickat ut till landstingen. Ett dokument med riktlinjer om hur landets sjukhus förväntas tackla behovet av extra vårdplatser, eventuellt bortfall av personal som insjuknar, och behovet av att få ut vaccin och antivirusmedicin till de sjukhus som behöver det.

Dyster förstabedömning
En första överblick av de svar som kommit in till socialstyrelsen tyder nu på att det kan bli problem att nå målen: I Västra Götalands landsting - en region med en och en halv miljon innevånare - räknar man med att minst hälften av de extra sängplaster man skulle behöva kommer att saknas om socialstyrelsens skarpaste utbrottsscenario blir verkligt.

- Det är alldeles uppenbart att det kommer att bli en stor belastning på samhället, där vi säkert fallerar på flera punkter om situationen blir så svår som man målar upp värsta scenariot, säger Martin Wahl chef för smittskyddsenheten i Västra Götaland.

Personalbrist största problemet
Och enligt Anders Tegnell, ansvarig för socialstyrelsens pandemiplan, är situationen liknande på flera platser i landet. Och underskottet på vårdplatser tror han ändå kommer att bli det minsta problemet:

- Vårda folk det kan man ju göra i olika sängar och på olika platser, men att få fram tillräckligt med personal att sköta det här är nog en av de värsta flaskhalsarna.

Socialstyrelsen håller fortfarande på med sammanställningen av landstingens svar på deras riktlinjer och hur resursbristen inom sjukvården ska hanteras är ännu oklart.

Jonas Edlund
jonas.g.edlund@sr.se