Människan föds med viljan att hjälpa

Vi föds inte som egoister, vi blir det. Ny forskning visar nu att såväl små barn som schimpansungar beter sig osjälviskt.

Forskare har länge tvistat om osjälviskhet överhuvudtaget existerar. Och nu har en ny tysk studie försökt ta reda på svaret genom att studera hur villiga 18 månader gamla barn, och även schimpansungar, var att hjälpa en försöksperson i olika situationer.

Både barn och schimpanser hjälpsamma
Och det visade sig att både barnen, och även schimpansungarna i viss mån, var hjälpsamma. Och Sverre Sjölander, som är professor i etologi vid Lilnköpings universitet, delar den uppfattningen.

– Jaghar väldigt svårt att tro någonting annat. För vuxna schimpanser och människor hjälper varandra, säger han.

Vi hjälper varandra även om det inte gynnar oss
Och det som stödjer teorin att vi skulle födas med egenskapen att vara hjälpsam är att man i den här studien undersökt så små barn och schimpanser att man kan anta att de inte kan förstå att de skulle kunna dra någon fördel av att hjälpa till.

Till skillnad från vad många psykologer hävdat tidigare, tyder alltså studien på att vi hjälper andra även om det inte gynnar oss själva.

– Nej, vi hjälper en annan för att det känns trevligt, säger Sverre Sjölander.

Källa: Science

Anna-Karin Andersson
anna-karin.andersson@sr.se