Ny forskning ska ge klokare vägbyggen

Hur ska framtidens vägnät och järnvägar byggas för att störa människor och miljön så lite som möjligt? Det ska svenska forskare ta reda på i det nya forskningsprogrammet Include.

Hur skulle en ny fyrfilig motorväg påverka fiskpopulationerna i ett vattendrag som skärs av? Skulle bygget förändra angränsade jordbruk, eller kanske strypa tillgången till friluftsliv för folk som bor i närheten? Och hur skulle de här problemen i såfall lösas.

Det är just den här typen av frågor som ska få ta plats i Include - ett projekt som dragits igång på initiativ av stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, i samarbete med flera statliga verk på transport och miljösidan.

Tre års arbete

I tre år ska projktetes forskare ta sig ut i verkligeheten och mäta, räkna och intervjua. Knappa 14 mijoner får det kosta totalt.

I ett förstaskede, år 2008, hoppas programchefen Andreas Seiler att man ska ha samlat ihop nog med kunskaper för att ge miljö- och kulturhistoriska värden större vikt vid framtida infrastukturbyggen.

”Inte svårare men bättre”

Så en tunnel genom Hallandsåsen - skulle den ha blivit stoppad i den framtid Andreas Seilers forskarlag siktar mot?

- Det hade kanske blivit så, möjligtvis. Men våra metoder ska inte göra det svårare att bygga ny infrastruktur. Helst ska de underlätta det, men samtidigt göra att det blir bättre.

Kristoffer Gunnartz

kristoffer.gunnartz@sr.se