Gener förklarar gulafläckenförändringar

Forskare har hittat två gener som ligger bakom åldersförändring i gula fläcken. De här två genetiska variationerna ligger bakom tre fjärdedelar av alla fall av den mycket vanliga sjukdomen.

Generna som forskarna vid Columbiauniversitetet i USA har identifierat ger upphov till proteiner som är viktiga i regleringen av immunsystemet.

Fyndet förklarar den biologiska orsaken till sjukdomen, vilket är viktigt för den fortsatta jakten på läkemedel.

Resultaten presenteras i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS.