Var hotas djuren i framtiden?

I den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS ringar forskare in områden på jorden som inte skulle klara mänsklig påverkan särskilt bra.

De brittiska forskarna har försökt se var på jorden  de biologiska systemen är känsliga och lätta att rubba och därför ligger i riskzonen för framtida förändringar.

Och den karta som forskarna då ritar upp överraskar på sina ställen. För det är inte bara i de tropiska områdena som arter är känsliga, utan även långt uppe i norr i Arktis och Alaska.

- Mycket beror väl det på att det i dag är glesbefolkade områden, men med ökad urbanisering och med ökad globalisering med mänskliga fotavtryck som ökar så kommer även de här områdena påverkas starkt, säger Thomas Elmqvist, professor i systemekologi vid Stockholms universitet

På kartan över extra känsliga områden som forskarna presenterar så finns inga markeringar vare sig i nord- eller sydamerika, eller i Afrika eller i Europa och inte heller i Asien.

Thomas Elmqvist tror att detb eror på att många av de känsligaste däggdjursarterna har redan försvunnit där. Som exempel har människan samexisterat med däggdjur i 50 000 år i Afrika, och dom mest känsliga har ju redan försvunnit. Reporter Ingrid Stenberg