Afrikas största krater

I sydvästra Egypten har två forskare vid Bostonuniversitetet identifierat en meteoritkrater som är så stor att den antagligen inte hade kunnat upptäckas om man inte haft möjligheten att urskilja den med hjälp av satellitbilder över öknen.

Kratern är över 3 mil i diameter, och ringformen är inte tydlig förrän den syns uppifrån - som två ringar, som en sopptallrik med bräm. Berggrunden i området är 100-miljonårig sandsten, men man har ännu inte ålderbestämt nedslaget. Forskarna dr El-Baz och dr Ghoneim tror att nerslaget kan förklara de förglasade gulgröna kiselfragment som finns där över stora ökenområden.

(Science news; Boston university press release)