Att ta makten i sitt arbetsliv

Det som kallas empowerment, att skaffa sig kontroll över sin situation, är en läkande process.

En bra situation på jobbet gör inte bara att vi slipper bli sjuka - det kan också göra att vi faktiskt mår bättre och bättre.

Och det här verkar särskilt påverka hur kvinnor mår, säger Hanna Arneson som doktorerat på ämnet vid Linköpings universitet.

- Vi ser att de som har inflytande, och meningsfullt, socialt stöd, har fått mycket bättre hälsa efter 2 år, säger Hanna Arneson.
Reporter Björn Gunér