Vad säger forskare om den nya gentekniken i jordbruket?

Veckans Frågvist är det andra i serien av 16 program. Idag  svarar en panel av forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet på lyssnarfrågor om GMO. Är det farligt att äta GMO? Och vilken ståndpunkt har egentligen forskningen idag?

På 1960 talet genomfördes ”den gröna revolutionen”. Den räddade  miljoner människor från svält men krävde också stora resurser. Hur ska vi använda den moderna gentekniken i den framtida odlingen? Vilka möjligheter och vilka risker medför den? Kommer de stora bolagens patenträttigheter att hindra utvecklingen? Eller kommer vi att få nya grödor som tål torka, salta jordar och en stegrad växthuseffekt?

Dessa och andra frågor kring GMO besvaras av

Klara Jacobsson, doktorand på Stad och Land, SLU.

Pernilla Malmer, agronom Centrum för biologisk mångfald, SLU

Carl-Gustaf Thornström docent i genpolitik på SLU

Sten Stymme, professor i växtförädling SLU Alnarp

Redaktör Jan-Olov.Johanson  fragvist@sr.se