Uppsala får nytt centrum för protonterapi mot cancer

Uppsala ska få Nordens första centrum för cancerbehandling med protonterapi. Det står nu i stort sett klart även om ett politiskt beslut av landstingen ännu saknas. Framför allt kan en sådan anläggning hjälpa barn med tumörer, enligt Ingela Thuresson, professor i onkologi vid Uppsala Universitet.

Protonterapi är bestrålning med vätekärnor - tunga partiklar för att vara strålning.

Anläggningen kommer att kosta 700-800 miljoner kronor att bygga och den ska kunna ta emot till en början 1000 patienter om året. I utbyggt skick kommer den att kunna ta emot 2500.

Barntumörer

Vilka patienter är särskilt behjälpta av just protonterapi? Ingela Thuresson professor i onkologi vid Uppsala universitet:

- Kategori nummer ett är barntumörer. Man vill ha så lite stråldos som möjligt till frisk vävnad hos unga individer. Det kan påverka, till exempel om det är hjärntumörer, den intellektuella förmågan.

Avgränsad stråldos

- Skillnaden mellan protonterapi och annan strålbehandling är att man kan avgränsa dosen till tumören mer effektivt. Protonstrålen går till ett precist djup och där stoppas den. Sen finns det ingen strålning bortom den. Det djupet reglerar du tekniskt, säger Ingela Thuresson.

Mindre biverkningar med protonstråle alltså.  Ingela Turesson tror även att anläggningen kommer att kunna rädda fler liv:

- Vi tror oss också kunna läka ut fler tumörer genom att ge strålning med bättre precision - alltså rädda liv.

Anläggningen kan stå klar 2009 eller 2010.

Camilla Widebeck