Små partiklar i luften utomhus gör oss sjuka

Små partiklar i utomhusluften är farliga för oss. Även tillfälliga ökningar av små partiklar i utomhusluften leder till att betydligt fler söker akut vård för hjärt- kärl- och luftvägssjukdomar. Oväntat låga halter av partiklarna i luften räcker dessutom för att orsaka sjukdom.

Det här visar en ny stor amerikansk undersökning som presenteras i medicintidskriften JAMA.

- Den här studien är mycket stor, och man ser effekter redan vid låga nivåer - som är normala i städer i till exempel i Sverige, säger Dan Norbäck, docent i arbets- och miljömedicin i Uppsala.

Från bilar och eldning

Till exempel är halterna här på Östra Ågatan i Uppsala, där vi träffar Dan Norbäck, högre än vad som krävdes för att göra folk sjuka i USA. Det visar partikelmätaren som Norbäck håller i.

Det handlar om partiklar på några tusendels millimeter och de kommer från bilavgaser, slitage av däck och vägar och eldning av ved och olja. Till dem som påverkas mest hör redan sjuka äldre personer.

Barn drabbas

Studien gäller just personer över 65 år, och det är över 11 miljoner amerikaner som har ingått. Men också barn påverkas mycket säger Dan Norbäck.

Så hur kan man skydda sina barn?

- Man kan välja var man bor. Om man har en bostad med mekanisk ventilation så att man tar in luften högt upp är det bättre, och har man filter på ventilationen är det ännu bättre. Så det finns sätt att minska exponeringen även om man bor i stan, säger Dan Norbäck.

Björn Gunér

bjorn.guner@sr.se