Enträgen kamp för kvinnors rätt till bra hjärtsjukvård

I fokus: Eva Swahn, ordförande i Sveriges Hjärtläkarförening

Trots att kvinnor i dagens Sverige drabbas av mer än hälften av all hjärt- och kärlsjukdom är kunskapen om hur man ska behandla kvinnor begränsad, enligt Eva Swahn.

Hon har under en stor del av sin yrkeskarriär kämpat för mer och bättre forskning på området, så att man ska veta säkert att även hjärtsjuka kvinnor får den behandling som är bäst för dem. Kroppsliga olikheter mellan könen kan göra att läkemedel verkar på olika sätt, och att samma slags behandling kanske inte passar för både kvinnor och män.

Nu dras en kampanj igång för att öka medvetandet om olikheterna, och visa på behovet av mer och bättre forskning.

Redaktör för programmet är Mona Hambraeus