Torskkris Östersjön

Det kan ta tid för torsken i Östersjön att komma igen, även om det blir ett fiskeförbud. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Under den tid då torskens antal sjunkit, har dess huvudföda skarpsillen ökat i antal. Skarpsillen äter stora mängder djurplankton, så nu är de på upphällningen. Och därmed finns mindre mat till småtorskar som också äter djurplankton.

Dett här är innebär en betydligt allvarligare obalans i Östersjöns ekosystem än man tidigare trott, och som det kommer att ta ett bra tag att ändra på, även om torskfisket stoppas, enligt doktorand Michele Casini, vid Göteborgs universitet.

I motsats till andra forskare säger Michele Casini,  att Östersjöns tillstånd beror mer på en tröghet i systemet än direkta effekter av övergödning och för lite inflöde av saltvatten.