Ny höna vapen mot fågelinfluensa

Forskarlag världen över letar efter ett radikalare vapen i kampen mot det aggressiva fågelinfluensaviruset H5N1. Kanske kan en ny hönsras vara lösningen.

Forskarna har redan börjat experiment för att ta fram en ny hönsras, en genmodifierad höna som varken kan smittas av eller föra fågelinfluensans virus vidare.

Ett av de ledande teamen finns vid Roslin Institute i Skottland, det forskningscenter som för några år sedan väckte uppmärksamhet världen över med det klonade fåret Dolly.

Även kinesiska och amerikanska forskare arbetar idag med liknande projekt. Och ambitionen är inte bara att sätta stopp för H5N1. Man hoppas också att denna genmodifierade höna ska kunna stoppa alla tänkbara former av fågelinfluensor. Men för att klara det måste hönan, precis som ett dataprogram, kunna uppdateras och modifieras allteftersom nya virusformer dyker upp.

På svensk fågel, som företräder 99 % av svensk kycklingproduktion, är chefsveterinär Johan Lindblad skeptisk. Han tror att det kommer att bli svårt att få fram en ny hönssort som både är resistent mot fågelinfluensavirus, och samtidigt producerar lika mycket ägg och kött som dagens höns.

Dessutom är det tveksamt om konsumenterna kommer att vilja köpa genmodifierade hönor, eller deras produkter, säger Lindblad.

Staffan Forsell