Möjligt upptäcka anlag för cancer i embryon

Möjligheten att upptäcka svåra sjukdomar innan människor ens har fötts blir nu större. Detta sedan det blivit möjligt att upptäcka cancer redan hos embryon. Ett franskt forskarteam har tagit fram testet som kan sortera bort embryon med anlag för en viss sorts ärftlig tarm-cancer.

Vid en provrörsbefruktning görs alltid vissa kontroller för att välja ut vilket befruktat ägg som skall bli ett barn. Med diagnosmetoden PGD, kan man också undersöka om ägget bär på anlag för vissa svåra ärftliga sjukdomar. Om det är så kan de blivande föräldrarna ställas inför valet att föda ett barn med en ärftlig sjukdom, eller att välja ett annat ägg. Nu har Stéphane Viville, chef för en fertilitetsklinik i Strasbourg i Frankrike, lyckats ta fram en metod som för första gången kan spåra cancer. Det handlar om en ärftlig polypsjukdom - colon polypos - som ger den drabbade en extremt hög risk att utveckla cancer i tjock- och ändtarmen kring 40-års åldern

Hittills har vi bara kunnat spåra sjukdomar som bryter ut i barnaåren, säger Stephane Viville, men nu öppnas alltså möjligheten att hitta svåra ärftliga sjukdomar som bryter ut i vuxen ålder. Stefane Vivilles forskarteam har tidigare tagit fram ett liknande test för den sendebuterande Huntingtons sjukdom, och nu har han också tester på gång för andra svåra cancerformer. Men frågan är hur mycket vi vill veta. I Sverige har lagen om vad man får ta reda på med hjälp av embryotest nyligen mildrats så att patienten och den behandlande läkaren tillsammans ska bestämma vilka test som skall tas. Men Jan Wahlström, ledamot av Statens Medicinsk-Etiska råd tycker att man skall vara försiktig med de nya testmetoderna

Reporter: Marie-Louise Kristola