Stigande havsnivåer slukar mangroveträsk

I Stilla Havet har den höjda havsnivån kommit att utgöra ett hot mot ö - världens mangrove-områden. Detta som en följd av den globala uppvärmningen.

Det menar FN som i en ny rapport varnar för att mer än hälften av mangrove områdena i Stilla Havets ö - värld riskerar att helt - eller delvis - försvinna innan århundradet är slut.

Mangrove träsken som ekosystem spelar en viktig roll - inte minst som källa till den lokala befolkningens försörjning och är dessutom en viktig lekplats för Stilla Havets fiskebestånd.

Sedan 1900 -talets början har ungefär hälften av världens mangroveträsk försvunnit på grund av människans framfart, till förmån för b.a. räkodlingar och nya kustvägar.