Fågelinfluensa muterar

Den stam av fågel-influensa som på kort tid dödade sju personer i EN och Samma familj i Indonesien för en tid sedan muterades mer och mer allt eftersom den spred sig bland familjemedlemmarna.

Det här konstaterar Världshälsoorganisationen, WHO, som nu för första gången säger att fågelinfluensa troligen har spridits MELLAN människor.

Men mutationerna verkar inte ha varit så stora att viruset kunnat spridas vidare utanför den här familjen med liknande gen - uppsättningar.

Det här uppger den vetenskapliga tidskriften Nature.