Renlighet viktigt för att slippa astma i bad

Att luften i inomhusbad kan orsaka astma, som det rapporterades om igår, var ingen nyhet för Socialstyrelsen. De har precis gett ut en handbok om hälsorisker med bassängbad till alla Sveriges badanläggningar och i höst satsar de på utbildning av badhuspersonal.

Renlighet är det viktiga för att undvika de här problemen, enligt Socialstyrelsens badexpert Michael Ressner.

För det är kvävet i vår egen smuts, urin och svett som, när det blandas med klor, bildar kloraminer. Och särskilt en, trikloramin ställer till besvär och kan bland annat orsaka astma. Det här är ett välbekant problem för Socialstyrelsen som just nu fokuserar bland annat på andningsbesvär i sin nya handbok om hälsorisker med bassängbad. I september ordnar de seminarier om det här för kommuner och bad runt om i landet.

För hur mycket vi än duschar innan, kommer man inte ifrån att vi utsöndrar kväveföroreningar. Därför är det viktigt att baden har effektiv rening, byter vatten ofta och inte tar in fler människor än reningsanläggningen har kapacitet för.

Men problemet är inte så stort att vi bör sluta bada, säger Michael Ressner:
- Nej absolut inte. Det finns en risk för viss astma visar den belgiska studien som rapporterats om, men det är inget stort folkhälsoproblem.

Lena Nordlund
lena.nordlund@sr.se