Bush la in veto mot stamcellsforskning

Igår lade USA:s president George W Bush in sitt veto mot att tillåta statligt finansierad stamcellsforskningen i USA.

Amerikanska forskare har krävt att få större möjligheter att forska på stamceller från överblivna embryon från provrörsbefruktningar eftersom de anser att det kan leda till bot mot sjukdomar. Och i tisdags beslutade senaten att mer forskning skulle tillåtas. Men det beslutet upphävde George Bush eftersom han anser det vara oetiskt att använda embryon för forskning. Detta är första gången som Bush använder sitt veto, och beslutet kommer påverka forskningen även i resten av världen eftersom duktiga amerikanska forskare inte kan utveckla sin forskning säger Outi Hovatta, stamcellsforskare vid Karolinska institutet.
- Den här forskningen är väldigt svår och man behöver alla krafter som finns och om en del av de väldigt duktiga forskarna är borta så går utvecklingen lite långsammare tyvärr.