Migrän signalerar hjärtfel

Om du lider av migrän som åtföljs av ljusblixtar runt ögonen, så kallad aura, så kan du vara i riskzonen för hjärt-kärlsjukdom. Det visar en ny stor studie.

28 000 kvinnor över 45 år undersöktes under 10 år för migrän, och av dem hade 18% någon gång haft migrän, och av dessa hade närmare 40% haft de ofta beskrivna ljussensationer som sägs hänga ihop med migrän - men alltså långt ifrån alla.

Att migrän kan kopplas till stroke vet man sedan tidigare, men nu ser man att även hjärtat påverkas. Det tycks vara förekomsten av ljusspelet, auran, ofta följt av synbortfall i mitten, som förstärker risken för hjärt-kärlpåverkan. Till detta har man ingen förklaring i artikeln som står i dagens upplaga av amerikanska läkarsällskapets tidskrift JAMA - man spekulerar i genetiska samband, där en gen som framställer proteinet , homocystein, kan påverka både aura och hjärta.

Utredningen fortsätter, men man understryker att för flertalet migränpatienter, de utan aura, finns ingen ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Svenska migränspecialister invänder mot att man har bara frågat kvinnorna om de ser ljusblixtar - här borde de ha intervjuats av en neurolog för att vara säker på att det var just auraljus.

Ann-Louise Martin

ann.martin@sr.se