Arsenikförgiftade i Bangladesh stämmer britter

Miljoner människor i Bangladesh lider av arsenikförgiftning. Orsaken är att de druckit vatten ur förgiftade brunnar, som har borrats av biståndsorganisationer världen över. Nu för de drabbade en ojämn kamp för upprättelse.

Arsenikförgiftningen i Bangladesh är en humanitär katastrof. Över en kvarts miljon människor dör av arsenikrelaterad hud- och lungcancer varje år.

Biståndsorganisationer från hela västvärlden, däribland svenska Sida, borrade dricksvatten i Bangladesh på 1980- och 90-talet. Utan att känna till de fruktansvärda följderna. Vattnet innehöll arsenik, människorna blev förgiftade.

Men för fem år sedan slog sig tusentals bybor från Bangladesh samman och stämde den brittiska geologimyndigheten för att de 10 år tidigare hade borrat brunnar med giftigt vatten. De tog hjälp av hjälp av en advokat från huvudstaden Dhaka, som själv lider av arsenikförgiftning efter att ha druckit vatten från brunnarna. Enligt byborna genomfördes just de här borrningarna för att ta reda på vad som fanns i vattnet. Just därför borde britterna ha uppmärksammat de höga halterna av arsenik.

Stämningen tillbakavisas

Men nu tillbakavisar Högsta domstolen i Storbritannien stämningen. Då för tio år sedan visste man inte att arsenik kunde finnas löst i vattnet. Därför letade man inte efter ämnet. Det är oerhört olyckligt, skriver man, men det är faktiskt ingens fel.

En klen tröst, för de miljontals människor i Bangladesh som lider de svåra följderna av arsenikkatastrofen.

Källa: Sci Dev

Ann-Louise Martin

ann.martin@sr.se