Allt trängre för tigern

Världens största kattdjur, tigern, trängs undan allt mer i de få naturliga livsmiljöer som finns kvar för den. En ny rapport från bland annat Världsnaturfonden visar att tigerns livsutrymme minskat med 40 procent på bara tio år, och att bara sju procent av tigerns ursprungliga livsyta finns kvar i dag.

Det här har forskarna kommit fram till genom att lägga samman kartor som visar hur påverkad marken är av människan och på vilka platser det finns tigrar, vilket är framförallt i Indien, östra Ryssland och Sydostasien.

Och av de 76 områden i världen där det i dag finns tigrar, vill forskarna att 20 landområden i 13 länder skyddas hårdare för att tigern ska klara sig från utrotning.