Syntetiskt cannabis kan ge ny smärtlindring

Amerikanska forskare har skapat en konstgjord variant av cannabis som kan användas för att mildra svår smärta. Det här kan betyda att vi i framtiden kan få en helt ny typ av smärtlindrande medel.

Att cannabis hjälper mot svår smärta, det har man vetat länge. Nu början forskare också förstå varför. Och det ger hopp om att det ska gå att använda cannabismolekylen som modell för hur ett bra smärtstillande läkemedel skulle kunna se ut.

Om man kunde komma åt drogens smärtstillande effekten, utan att få drogens övriga skadliga effekter som beroende och minnesförlust på köpet, så vore mycket vunnet. Och därför forskas det mycket för att förändra cannabismolekylens utseende så att man bara får de önskade effekterna.

Och nu har forskare i Texas lyckats få en konstgjord cannabismolekyl att aktivera en receptor som i sin tur stänger av en annan mycket central smärtreceptor. Och detta utan att drogens skadliga effekter uppstår.

Så om den här nya molekylen resulterar i ett läkemedel så skulle det kunna hjälpa mot all möjlig smärta, utan risk för att patienten ska bil beroende av drogen cannabis.

Än så länge har det här bara visat sig ge effekter på råttor, men Peter Zygmunt, som själv forskar på smärta vid Lunds universitet, tycker det är spännande resultat.

- Det öppnar upp helt nya vägar. jag tycker det är mycket intressant med varje nytt protein som man kan använda för utvinnandet av smärtlindrande läkemedel, säger Peter Zygmunt.

Reporter: Ingrid Stenberg

ingrid.stenberg@sr.se