Marknära ozon gissel i värmen

Stora delar av Europa storknar i värmeböljan - men det är inte bara värmen som plågar. Det Marknära ozonet - som bildas av solsken och trafikavgaser - leder också till stora skördeförluster i hettan. Men Sverige har klarat sig.

Marknära ozon är en förorening, inte att förblanda med den ozonskärm som ligger som ett skydd ut mot rymden, den vi vill ha kvar. Marknära ozon skadar både vegetation och hälsa, så mycket att det finns gränsvärden där befolkningen måste varnas, speciellt astmatiker far illa - på ungefär samma nivåer som man noterar växtskador, och det har skett flera gånger i sommar:

- Den nivån har överskridits i stora delar av Europa de senaste veckorna medan halterna i Sverige kanske legat på hälften av det, säger Håkan Blomgren.

Det marknära ozonet, det som bildas bl a av kombinationen bilavgaser och solsken, det ligger också tätt över Europa som frikostigt delar med sig av varandras kväveinnehållande avgaser - blåser det åt öster, hamnar t ex Hollands ozon i England men det behövs sydlig vind för att föroreningsplymen ska hitta upp till Sverige. Så vi har varit ganska förskonade från marknära ozon i sommar säger Håkan Blomgren på IVL svenska miljöinstitutet, men det var några undantag, i början av maj och i månadsskiftet juni-juli:

- Vi har haft några episoder, som vi kallar det, några tillfällen med höga halter. Däremot de sista veckorna har vi haft nordliga vindar och därmed har vi sluppit den förorenade luften från övriga Europa, säger Håkan Blomgren.

Reporter: Ann-Louise Martin

ann.martin@sr.se