Hälsa är bra - för ögat

Mer fisk och mindre rök - ja så minskar man risken att drabbas av makula-degeneration, eller synnedsättning i gula fläcken. Det visar en rapport i tidskriften Oftamology.

Gula fläcken, som sjukdomen kallas, drabbar oftast personer över 60 år.

Studien var gjord på äldre manliga tvillingpar och rökning även i det förflutna ökade sjukdomsrisken.

Fiskens innehåll av omega 3-fettsyror har däremot en skyddande funktion, enligt studien.