Det kan finnas sjöar på Saturnus måne Titan

Nya satellitbilder visar mörka områden på Saturnus måne Titans yta. Det handlar om fläckar som är mörkare än fläckarna på de tidigare bilderna, som rymdforskare felaktigt tolkade som sjöar.

De ”nya” mörkare fläckarna kan dock vara ett tecken på att det finns sjöar på Titan, enligt tidskriften New Scientist.

180 grader kall metan
Men det handlar inte om vatten; utan snarare metan eller etan, som blir flytande på Titans 180 minusgrader kalla yta.

Om det finns vätska på Titan är det den enda kända himlakroppen utom vår egen planet som är täckt med vätska.

Liknar den tidiga jorden
Månen Titan intresserar forskare bland annat för att förhållandena där kan likna dem som fanns på jorden för länge sen.