Rökning ger sämre upptag av alkohol i kroppen

I sommarens vackra väder ökar festdrickandet. Och röker eller snusar du så dricker du mer. En förklaring har varit att båda drogerna samverkar i våra hjärnors belösningssystem; men det kan handla om nåt annat. Det hävdar forskare i Texas.

Alkohol och nikotin är njutningsmedel som hänger ihop och många har sökt svaret i hjärnans belöningssystem. Men nu visar neuroforskare i Texas, genom försök på råttor, att det kanske snarare handlar om något som sker, i magen. Det visade sig nämligen nikotinet bromsade alkoholen från att absorberas i blodet.

Nikotin gjorde råttor mindre fulla
Forskarna använde vuxna råttor och gav dom alkohol motsvarande 4 - 5 drinkar svepta i snabb takt. Därefter fick en del av djuren nikotin och andra inte. Och de råttor som fått nikotin var mindre fulla än de andra råttorna.

Ruset, berusningen, som vi känner när vi dricker kommer ju först när alkoholen transporteras ut i blodet. Det betyder att en större mängd alkohol blir kvar o bryts ned i magen istället för att skickas vidare ut i tarmsystemet och därifrån vidare ut i blodomloppet.

Den som röker dricker mer
Den som röker måste med andra ord dricka mer alkohol för att uppleva samma berusning som den som inte röker. Och sambandet gäller för nikotin i stort; alltså även för snusning och nikotintuggummin.

Bo Söderpalm är alkoholforskare vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Han tycker att studien är intressant trots att den delvis går stick i stäv med hans egna studier.

– Det är ett intressant sätt att försöka förklara det välkända samband som finns mellan en hög nikotinkonsumtion och en hög alkoholkonsumtion, säger Bo Söderpalm, alkoholforskare vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Källa: Journal Alcoholism

Martin Wicklin
martin.wicklin@sr.se