Insektsskyddad genbomull drabbad av - insekter

Genförändrad bomull, så kallad Bt-bomull, framtagen för att minska giftanvändningen, har börjat odlas på flera håll i världen. Men den är inte den succégröda som vissa tidigare rapporter har visat, enligt en ny studie av bomullsodlingar i Kina. För insektsskyddet hjälper bara mot vissa skadedjur, medan andra får fritt spelrum.

Bt-bomull, med en gen från Bacillus Thuringiensis, producerar sitt eget gift som specialiserat på en sorts fjärilslarver som annars orsakar stor skada i världens bomullsodlingar. Tanken med grödan var att man skulle slippa insektsbespruta bomullen och tidigare studier har också visat på minskad giftbesprutning på äkrarna.

Men nu kommer andra uppgifter från Kina, där odlarna i stället fått stora problem med andra insektsangrepp, särskilt en sorts skinnbaggar. Förr, när man besprutade med brett verkande gifter strök de också med, men nu har de fått fritt spelrum. Därför besprutas nu odlingarna mot skinnbaggarna och eftersom Bt-bomullen är dyrare redan från början blir det mer lönsamt att odla vanlig bomull.

Vetenskapsradion har pratat med flera forskare på Sveriges landbruksuniversitet, som inte är förvånade. Det här är, säger de, ett klassiskt exempel på det som kallas insektsbekämp-ningens ekorrhjul: tar man död på de naturligt förekommande skadedjuren öppnar man marknaden för helt nya sorter.

källa: www.nature.com

Lena Nordlund

lena.nordlund@sr.se