Impotens kan vara tecken på hjärt - kärlproblem

Impotens kan vara tecken på begynnande hjärt- kärlsjukdom. Och sambandet är så starkt att alla medelålders män med erektionsproblem bör gå och undersöka sina blodkärl.

Mer och mer bevis presenteras som visar att impotens är ett tidigt tecken på hjärt- kärlsjukdom. Och i senaste numret av European Heart Journal stärker en italiensk forskargrupp den här teorin ytterligare.

Av de 300 män som de studerat så hade två tredjedelar av männen med kronisk kärlkramp också erektionsproblem. Och eftersom erektionsproblemen hade börjat ungefär två år innan hjärt- kärlproblemen, så bör man ta erektionsproblem som en signal på att blodkärlen är sjuka säger Stefan Arver som är överläkare på andrologiskt centrum på Karolinska sjukhuset.

- Nu finns det såpass mycket belägg att man bör poängtera behovet av en allmänmedicinsk undersökning, säger Stefan Arver.

Både erektionsproblem och kronisk kärlkramp har sitt ursprung i förkalkade blodkärl. Och det är de små blodkärlen som först förlorar sin funktion, och de spelar en viktig funktion vid erektionen så det är därför man märker av de problemen först.

- Erektion är väldigt krävande när det gäller funktionen hos blodkärlen. Det är väldigt stora förändringar i blodflöde och det är vanligare att män har erektion än att man anstränger hjärtats kranskärl så mycket att det är en maximal belastning, säger Stefan Arver.

Han uppskattar att ungefär hälften de män som är över femtio och som har erektionsproblem har det på grund av kärlsjukdom och eftersom de problemen är en mycket tidig signal på att något är fel så finns det goda möjligheter att hejda sjukdomsförloppet med rätt mat och motion.

Reporter: Ingrid Stenberg

ingrid.stenberg@sr.se