Högre metallpriser driver gruvan till havsbotten

Allt eftersom priserna stiger på råvaror i världen så ökar intresset för de rikedomar som ligger gömda i havens djup. En gruvbrytning som snart är teknisk möjlig. Ja, det sa kanadensiska geologen Steve Scott nyligen på den europeiska forskningskonferensen i München

- Vi kommer att få se mindre tekniska problem eftersom maskinen inte är klar än men konceptet för hur den ska byggas finns redan, säger Steve Scott som är på den europeiska forskningskonferensen i München.

Längs världshavens sprickzoner, de vulkaniskt aktiva områdena på världshavens botten finns mängder av rika fyndigheter av guld, silver, koppar och zink. Med de ständigt stigande priserna på råvarubörserna har dessa fyndigheter väckt gruvbolagens nyfikenhet. Precis som oljebolagen borrar efter olja ute till sjöss hoppas gruvbolagen inom en snar framtid kunna bryta ädelmetaller på havsbottnen. Enligt Steve Scott finns de tekniska förutsättningarna redan till hands. I de grunda vattnen utanför Namibias kust dammsuger rdan idag schaktmaskin-liknande robotar bottnen ren på de diamanter som finns där. Att utveckla en liknande robot som klarar större djup, mer än 2000 meter är inte omöjligt, menar Steve Scott. Och faktum är att sådan här gruvbrytning under vatten skulle vara mer miljövänlig än dagens gruvindustri på landbacken. Inga floder förorenas av järnsulfid och inga djupa hål som skär sönder landskapet.

Reporter: Tobias Svanelid

tobias.svanelid@sr.se