Konstgjort knäbrosk

En ny teknik att laga knän med odlade broskceller har visat sig vara effektiv, enligt en studie i tidskriften Tissue.

Man använder en sorts byggnads-ställning av hyaluron-syra, ett kropps-eget ämne, som de odlade broskcellerna vandrar in i. På det sättet kan man forma broskodlingen precis efter skadan.

Att laga knän med odlade broskceller är något som forskare ägnat sig åt länge. Men nu har tekniken vidareutvecklats med byggnadsställningar av kroppsegna material och hyaluron-syra är det senste exemplet som nu också testas i Göteborg.