Kosterhavet - Sveriges första marina nationalpark

Går allt enligt planerna kommer Sverige att ha sin första marina nationalpark utanför Bohuskusten 2009. Just nu pågår kartläggningar av fjordens bottnar och alla arter som lever där samtidigt som lokalbefolkningen på Kosteröarna och verksamma fiskare är engagerade i planeringsarbetet.

Att just Kosterfjorden utsetts är ingen slump, här finns över 5000 marina arter varav 200 inte återfinns någon annan stans i Sverige. Varför är havet vid Kosterfjorden så unikt? Och vad innebär det egentligen att havet förvandlas till en statligt ägd park? I Vetandets värld följer vi med forskare vid Tjärnö Marina Forskningsstation ut på en inventeringsrunda, vi träffar också Charles Olsson, fiskare i det här området som berättar sin syn på Kosterhavets Nationalpark.

                                                   Malin Viktorsson
                                                     vet@sr.se