Lycklig barndom för T. rex

-Jag hade i allafall en härlig barndom, kan T. rex och de andra rovdinosaurierna ha sagt som sitt sista ord innan de dog i 17-årsåldern.

Klarade de sig bara genom ägg och baby-stadiet, ett par år, låg sen 10-12 lättjefulla år framför ungdomarna

Stora och starka fixade de lätt sin föda, livet lekte - ända fram till puberteten.

Då handlade det plötsligt om fortplantning och revir och föräldraskap, något som alltså var så tärande och livsfarligt att rovdinosaurierna bara hann vara vuxna ett par tre år innan honorna svalt ihjäl medan de låg på ägg, något som också kramade kraften ur henne, och hannarna genom blodiga revirstrider.

Detta går att se i fossil från Kanada, där baby-skelett nästan helt saknas; ungdomarna finns inte heller i några mängder, däremot många unga vuxna som dött.

Det är samma levnadsmönster som man ser idag hos de flesta stora däggdjur, säger författaren i tidskriften Science