Kryphål i lag kan gynna forskningen

Ett kryphål i lagen kan hjälpa forskare att få mer pengar i form av privata donationer. Det rapporterar Svenska Dagbladet nu på morgonen.

I en ny dom i regeringsrätten slås det fast att det är fullt lagligt för svenska aktieägare att ge bort sina aktieutdelningar utan att betala skatt.

Förutsättningen är att donationerna går till stiftelser och föreningar som har ett allmännyttigt ändamål. Det här kan bland annat gynna stiftelser som stödjer forskning - och äventuellt även högskolor och universitet som också är skattebefriade.