Havet artrikare än man tidigare trott

Livet i havet är mycket mer rikt än forskare tidigare antagit. Främst handlar det om bakterier och andra mikroorganismer. I en enda liter havsvatten kan det finnas så mycket som 20 000 olika typer av bakterier, hävdar forskare från USA och Nederländerna.

Sammanlagt i alla världshaven kan det röra sig om så många som 10 miljoner arter. Att det är mycket kan man kanske förstå om man jämför det med de omkring 5000 olika bakteriearter som forskarvärlden hittills lyckats beskriva.

Det är med hjälp av nya noggrannare DNA-analysmetoder som det internationella forskarlaget kunnat konstatera att i myllret av vanliga bakterier gömmer det sig små mängder - men många olika typer av - mikroorganismer som hittills varit helt okända för forskarvärlden.

Studien publicerades i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences.