Torr sommar förstör brunnar

De torra sommarmånaderna har blivit ett stort problem i skärgårdar och på öar runt om i landet. När allt fler sommargäster och fastboende använder allt mer vatten så tränger det in saltvatten i brunnarna. På Utö i Stockholms skärgård har man börjat salta av havsvatten för att rädda en levande skärgård.

– Ofta är det så att om man fått in saltvatten så är brunnen mer eller mindre körd.

Det menar Björn Hedbäck som arbetar på Skärgårdsstiftelsen. Han är mannen bakom den avsaltningsanlägging som finns på Utö i Stockholms skärgård som hämtar sitt vatten från fjärden Mysingen.

För när färskvattnet inte räckte till, fanns inget alternativ utom avsaltning om man skulle fortsätta att ha en levande skärgård. På Utö försörjer man idag hela hantverksbyn med vatten, berättar Björn Hedbäck.

– Vi tillverkar ungefär åtta kubikmeter per timme och förbrukar ungefär 150 kubikmeter per dygn därute. Då får du ju ut ett avsaltat vatten som inte smakar någonting egentligen. Det är bara blött.

Avsaltning kan man göra med olika tekniker: vattnet kan destilleras - något man sedan länge gör på stora fartyg, eller membranfiltreras, där man med milt elektriskt våld och med omvänd osmos kan tvinga vatten att skilja sig från saltet på var sin sida om ett membran.

Alldeles billigt är det inte, och dyrast är de olika filtren som ska backspolas och bytas ut emellanåt. Men även alger i intagsvattnet kan vara ett problem.

Alggifter kan vara ett problem

Livsmedelsverket driver i år ett projekt som ska undersöka vad som händer i Utö-vattenfabrikationen om det är alger i vattnet. Kommer alggiftet in i drickvattnet då? Det är den största invändningen mot avsaltningsanläggningen säger Björn Hedbäck.

Björn Hedbäck avråder också från att installera egna små anläggningar i den förstörda brunnen - vattnet ska tas ute från havsdjupet för att ge bästa resultat.

Reporter: AnnLouise Martin.