Virtuellt id-kort för barn på internet

Så kallad grooming är ett stort problem på internet. Äldre män utger sig för att vara barn och får på så sätt kontakt med verkliga barn. Och baktanken är i värsta fall sexuell. Men i dagarna lanseras ett nytt system i England som ska hjälpa barn att identifiera sig på internet när de chattar med varandra.

Nätet är en oskyddad plats för många barn och ungdomar, och bakom signaturen David 12 år kan det lika gärna gömma sig Göran 52 år. För att lösa det här problemet lanseras nu NetIDme i England. Tanken är att föräldrarna via en hemsida skaffar ett internet-idkort till sina barn och företaget går sen i god för att de som får de här virtuella idkorten är de som de utger sig för att vara. När ett barn sedan tar en ny kontakt med ett annat barn så är tanken att de ska börja sin konversation med att fråga: har du ett nätid? Därefter byter de användarnamn med varandra och kan sedan på identitetkortets hemsida gå in och kolla om den andre verkligen är David 12 år.

Anders Ahlqvist är chef för internetspaningsgruppen vid rikskriminalen och han välkomnar den här typen av system.
- Jag tycker det är positivt med åtgärder som kan höja säkerheten och jag trot på att man skulle kunna använda det här i mer fasta kretsar, till exempel en skola.

Men någon större spridning tror inte Anders Ahlqvist på riktigt. Mycket på grund av att barnen själva inte gillar den här typen av kontrollsystem. Dessutom ser han en potentiell fara i om man litar på ett system som omöjligt kan bli hundraprocentigt säkert.

Michael Borgert

michael.borgert@sr.se