Nytt test för att förutse demens

Ett nytt test ska hjälpa läkare att bedöma hur stor risk en medelsålders person har att drabbas av demens.

Testet är utvecklat av forskare vid Karolinska institutet och bygger på forsknings som följt 1400 finländare från medelåldern och tjugo år framåt. I testet får man svara på frågor om ålder, utbildning, motion och kolesterolvärde. Forskarna hoppas att testet ska göra det tydligt vilka livsstilsrelaterade faktorer det finns som påverkar demenssjukdom och att personer med hög risk får möjlighet att påverka sin situation i tid.

Källa: Lancet Neurology