Ny bröstcancergen utvärderad

Ytterligare en gen är identifierad som ökar risken för bröstcancer hos kvinnor.

Sedan tidigare känner man till att de så kallade BRCA1 och BRCA2-generna ger kvinnor 80% risk att drabbas av bröstcancer - och den här nya CHEK2-genen verkar ge bäraren tre gånger högre så hög risk att drabbas av bröstcancer jämfört med kvinnor utan den här genetiska variationen. Att genen har någon koppling till cancer är inget nytt men det här är första gången man undersökt den i en större befolkingsgrupp. Undersökningen har gjorts på drygt 9000 vita danskor och det betyder att man ännu inte vet om CHEK2-genen finns hos andra befolkningsgrupper.

Källa: Journal of Clinical Oncolog.