Grönska skapar mera regn

Att regn ger grönska är självklart för de flesta, men att sambandet också går åt andra hållet är inte lika säkert. Men nu kommer en studie som tyder på att man kan framkalla regn genom att plantera växter.

Det är genom att studera satellitbilder över Sahel-distriktet just söder om Sahara i Afrika och jämföra dem med hur mycket regn som fallit som forskare nu kan visa att mer växtlighet ger mer regn. Det är den så kallade strålnings-balansen som påverkar mängden regn. Det vill säga hur mycket ljus och värmeenergi som kommer in från solen och hur mycket som avges från Jorden ut till rymden igen. Lars Eklundh, docent vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys vid Lunds universitet, förklarar:

– När man tar bort vegetationen gör man att mer strålning strålar ut från markytan och då kyls marken av. Då blir det mindre varma luftströmmar som tar sig upp och kyls av och regnar ner, säger Lars Eklundh.

Visst har forskare har känt till det här sambandet tidigare men Lars Eklundh säger att man inte har kunnat se det i alla torra områden. Samtidigt har man inte tidigare haft mätdata från ett så stort område och nytt är också att sambandet inte bara gäller långsiktiga klimatförändringar.

– Det som är extra intressant här är att det här gäller förändringar på ganska kort tidsintervall. Saharaöknen finns och det beror framför allt på förhållanden som vi människor inte kan rå så väldigt mycket över. Men i halvtorra områden på gränsen till Sahara där man fortfarande kan ha jordbruk kan man lokalt påverka förhållanden i den ena eller andra riktingen, säger Lars Eklundh.

Det är inte självklart att trädplanteringar är det bästa för att få mer regn, det kan räcka med gräs.

– Träd ska bygga upp en rätt så stor egen biomassa, det är en stam och grenar som ska kunna utvecklas och för det krävs mycketvatten. Men om man kan få det att växa gräs eller någon annan typ av vegetation så skulle det kunna påverka, säger docent Lars Eklundh.

Forskningen gjord av CLASSIC - Climate and Land Surface Interactions Center vid Natural Environment Research Council (NERC). Publicerad i Geophysical Research Letters, USA.