Amerikansk hummerinvasion hotar

Klockan sju i morse startade årets svenska hummerfiske och om en vecka är det Norges tur. I Norge är man rädd att man ska hitta amerikanska humrar i tinorna, för de utgör ett allvarligt hot mot den europeiska hummer som lever längs de norska och svenska kusterna.

Vi är inne i Malin Skogs laboratorium på Kristinebergs marina forskningsstation i Fiskebäckskil. Här forskar hon för att bättre förstå i vilken utsträckning vår europeiska hummer hotas av sin amerikanska motsvarighet.

Den amerikanska hummern importeras levande till våra trakter och har troligen lyckats rymma från burarna de kommer i. Och de första exemplaren gav sig till känna i Oslofjorden under hummersäsongen för några år sedan. Då larmade forskarna rejält eftersom de amerikanska humrarna för med sig parasiter som tar kål på de europeiska humrarna. Dessutom är den amerikanska hummern större och konkurrensen blir därför hård om det begränsade antalet boplatser. Men faran blåstes snabbt över när hummerfiskare inte fick fler amerikanska humrar i sina tinor.

Men så förra året dök problemet helt plötsligt upp igen. Åtta nya amerikanska humrar fångades, och två av dem bar på en oroväckande överraskning, säger Malin Skog.

- Det som är mest oroväckande är att man har fått upp rombärande honor av amerikansk hummer i Norge.

Att honorna bär rom är en allvarlig signal. Det innebär att den amerikanska hummern kan vara på väg att föröka längs med Skandinaviens kuster. Än så länge har man bara hittat ett tiotal amerikanska humrar. Men om en ny art lyckas etablera sig i en ny miljö så brukar det få stora konsekvenser,

- Det kan vara så att de till och med påverkar hur hela habitatet ser ut. Att de påverkar så mycket att det blir väldigt få arter som klarar sig, säger marinbiologen Malin Skog.

Ingrid Stenberg