Bredband till östra Afrika

Få afrikaner har tillgång till bredband. Men just nu byggs en optisk undervattenskabel som ska ge många fler tillgång till snabb internetuppkoppling.

Idag har knappt 2.5 procent av afrikas befolkning tillgång till bredband, vilket kan jämföras med drygt 69 procent av amerikanerna.

Men redan i slutet av nästa år kan snabba internetförbindelser vara verklighet i Afrika . En nästan 10 000 kilometer lång optisk undervattenskabel är just nu under konstruktion för att koppla upp Östafrika mot nätet. Kabeln kommer att sträckas från Durban i Sydafrika till Sudan.

Projektet är ett samarbete mellan flera afrikanska länder och Världsbanken och syftar till att förbättra kommunikationsmiljön i Afrika och påskynda den ekonomiska tillväxten.

Bredband skulle skulle också märkbart underlätta bl.a. lärarnas arbete när de söker information.