Risken att falla ökar med rädslan

Äldre människor som sitter inomhus och är rädda för att falla och slå sig löper störst risk att faktiskt råka ut för en fallolycka. Är man väldigt rädd kan risken öka fyra gånger visar forskning. Att vara lite rädd är däremot bara bra.

De flesta människor över 65 råkar ut för en fallolycka om året, mer eller mindre allvarlig. Det drabbar både den som klättrar på stegar för att beskära sina äppelträd och den försiktiga som snubblar på mattkanten på väg till telefonen.

Själva rädslan att råka ut för en fallolycka har stor betydelse, det har visat sig i en studie med djupintervjuer med äldre som doktoranden Helene Hjalmarson vid universitetet i Karlstad har gjort.

Spänd

– Om jag går runt och är ständigt rädd för att ramla spänner jag mig mera och får en annan balans när jag går. Jag kanske inte heller kan skydda mig om jag faller, eftersom jag är spänd, säger hon.

Att vara lite rädd har däremot visat sig bara vara bra. Det blir en motivation till att vara lagom försiktig och att skaffa sig kunskap om hur man undviker onödiga risker. Det kan handla om att skaffa sig broddar eller att ställa telefonen vid sängen.

Mycket rörlig, lite rädd

Studien visar också att äldre som är mycket stillasittande inhomhus löper den största risken för skador. Man tappar muskelstyrka och balanssinne. Bäst är att röra sig mycket och att vara lite rädd.

Helene Hjalmarson har djupintervjuat elva äldre kvinnor med benskörhet i sin första studie. Nu väntar fyra år till innan avhandlingen om fallolyckor är klar.

Elsa Helin
vet@sr.se