Utplanterad fågel och fisk hotar genetisk mångfald

Varje år sätts mängder av fiskar, fåglar och växter ut i den svenska naturen. Men bristen på kontroll gör att forskare nu varnar för att det här är ett hot den biologiska mångfalden.

Linda Laikre forskar i populationsgenetik vid Stocholms universitet. Hon efterlyser krafttag för att få situationen under kontroll.
- Det vi menar är ett problem är den dåliga kunskapen. Massutsättningen som görs inom ramen för fiskevård, skogsbruk och jakt följs inte upp på något sätt. Kartläggningen över hur mycket det sprids och vad det har för effekt är bristfällig, och det är det största problemet idag, säger Linda Laikre.

Det handlar om miljontals främmande individer som sätts ut, rapphöns, fasaner och gräsänder som jägare sätter ut, granar och tallar som skogsindustrin planterar och om laxfiskar, framförallt öring och röding, som fiskevårdsföreningar sätter ut i hopp om att öka beståndet.
Exakt hur mycket eller i vilka områden som dom här nya individerna sätts ut är det däremot ingen som har någon koll på, inte heller på vad som händer genetiskt hos de arter som lever där. Och det är det som oroar forskarna.
-Eftesom vi vet att det kan leda till negativa effekter så bör man vara försiktig, säger Linda Laikre.

Framförallt hotas den biologiska mångfalden på genetisk nivå, men det kan också komma att få konsekvenser för arten som sådan i just den miljön.
Ett exempel är den odlade öringen som sätts ut för att till exempel kompensera för ett kraftverksbygge som stört den naturliga miljön.
Den odlade fisken verkar bry sig mindre om risken för en rovdjursattack, och den är sämre på att fånga levande byten. Den klarar sig alltså inte lika bra ute i det vilda. Samtidigt är de odlade fiskarna bättre på att försvara sina revir, och kan konkurrera ut den vilda fisken.
- Det är att jämföra med en slags genetisk manipulation. Vi sprider in gener som inte förekommer naturligt i det här området. Men vi vet inte vad det kommer att ha för effekt, säger Linda Laikre.

Nästa vecka kommer frågan att diskuteras med företrädare från fiskevården, skogsindustrin och jägarförbundet.

                                                             Martin Wicklin
                                                       martin.wicklin@sr.se