Frustration över segdraget AIDS-samarbete

Många lovande vacciner mot HIV och AIDS blir inte kliniskt testade. Det är samarbetet mellan europeiska och afrikanska vetenskapsmän som fungerar alldeles för dåligt.

Det var på en konferens i Burkina Faso i västra Afrika som kritiken framfördes.
Det finns en mängd lovande europeiska vacciner mot HIV, tuberkulos och malaria, men arbetet med att testa den kliniskt har knappt ens påbörjats.
Vi kan inte vänta för evigt, säger professor Fred Binka som organiserade konferensen, till nättidningen Science and Development Network.

Kritiken vänder sig mot Europas försök att samarbeta med afrikanska vetenskapsmän.
För tre år sedan grundades en organisation, EDCTP, som skulle knyta samman europeiska och afrikanska forskare, men under de tre år som gått har inga anslag kommit och frustrationen växer på båda sidor, säger professor Binka. Han och de andra kritikerna tycker att projektet har varit helt förfelat.
Organisationen EDCTP håller med om att arbetet gått långsamt, men hoppas att de ska kunna komma till beslut om vilka vacciner de ska satsa på i oktober.

Men den tyske forskaren Hans Wolf, som väntat på svar i två år angående sitt forskningsprojekt om HIV-vaccin, säger att varje månads fördröjning kostar 400 000 människoliv. Så många är det som dör av HIV och AIDS varje månad.