Ozonhålet större trots minskade utsläpp

Tjugo år efter att världen enade sig om ett stopp för användning av freoner går läkningen av ozonhålet långsamt. Idag släpptes nya bilder av NASA.

Det är nu under hösten, i slutet av september och början av oktober, som ozonhålet över Antarktis når sin maximala storlek. Det har nu gått snart 20 år sedan världens länder lyckades ena sig om att stoppa all användning av freoner. Men årets mätningar se ut att ge nya toppnoteringar, säger NASA som idag släpper nya bilder.  Trots kraftigt minskade utsläpp av freoner och andra gaser som äter upp ozonlagret i atmosfären så går alltså läkningen långsamt. Först runt år 2070 tror forskarna att hålet helt har blivit återställt.