Datorn gör jobbet ostimulerande

Mycket arbete vid datorn gör att man upplever sitt arbete mindre varierande, och inte så stimulerande, visar en svensk avhandling. Och det gäller även om man i princip gillar datorn som verktyg.

De som satt mer än halva arbetsdagen vid datorn beskrev sitt arbete som betydligt mindre varierande och stimulerande än de som satt mindre än halva dagen vid datorn. 
Det här gällde oavsett om man uppgav att man hade en positiv eller negativ attityd till datorn - svaret gällde hur man upplevde arbetsdagen.

Det spelade ingen roll om man hade ett tekniskt arbete som stadsarkitekt eller ingenjör eller ett mer relationsinriktat jobb som personaladministratör eller socialsekreterare.

Birgitta Wanek i Lund, som skrivit avhandlingen, säger att ett i grunden stimulerande arbete blir mindre omväxlande framför datorn - huvudarbetsuppgifterna försvinner.

För andra, med mer rutinarbete, kan däremot datorarbetet bidra till variation.

Psykologiska institutionen,Lunds universitet