En svensk val - ett program om tumlare

Det finns ungefär 30 000 tusen tumlare i farvattnen kring våra kuster. Tumlaren som är den enda valarten som regelbundet förekommer i våra vatten.

Från Skagerack och up till en linje mellan Öland och Gotland finns det tumlare. De allra flesta finns längs vår västra kust medan det är väldigt få tumlare i Östersjön. Det finns beräkningar som visar att det endast finns något hundratal tumlare i Östersjön och där är tumlaren allvarligt hotad.

Antalet tumlare har minskat genom åren. Orsakerna till det är forskaran inte helt säkra på. Men en anledning är att tumlarna fastar i garn och nät som används av såväl yrkes som fritidsfiskare.

I programmet får vi höra om vad tumlaren är för val och vilken forskning som bedrivs om det. Vi får höra om olika teorier till att beståndet av tumlare minskar och vad som görs för att förhindra att de blir färre.

Medverkar gör Per Berggren som är docent i marin ekologi vid Stockholm universitet och som under många år forskat om tumlare få berätta vad en tumlare är och Anna Roos som är intendent på enheten för miljögiftsforskning på Naturhistoriska riksmuseet.

Håkan Svensson
vet@sr.se