Tedrickare stressar av bättre

Är du tedrickare? I så fall har du chans att klara dagens hetsiga situationer bättre än de som inte dricker te, enligt en engelsk studie.

75 män fick dricka antingen svart te - eller ett substitut som smakade likadant - fyra gånger om dagen i sex veckor.

Sen fick de hålla en presentation så att de blev lite stressade, och femtio minuter senare mättes nivåerna av stresshormonet kortisol. De visade sig ha sjunkit nästan dubbelt så mycket hos dem som drack svart te som hos de andra.

(Reuters; Journal of Psychopharmacology)